: Bán đất tại Xã Thắng Lợi - Huyện Văn Giang - Hưng Yên Giá: 3.5 triệu/m²  Diện tích: 114m²

Người bán Chị Thu

21/01/2019

: Bán đất tại Xã Thắng Lợi - Huyện Văn Giang - Hưng Yên Giá:...

: Bán đất tại Xã Thắng Lợi - Huyện Văn Giang - Hưng Yên Giá: 3.5 triệu/m²  Diện tích: 114m²
: Bán đất tại Xã Thắng Lợi - Huyện Văn Giang - Hưng Yên Giá: 3.5 triệu/m² Diện tích: 114m²

Cập nhật 21/01/2019

Lượt xem: 39

Giá: Thỏa thuận - KXĐ

Huyện Văn Giang, Hưng Yên

Loại tin: Đặc biệt Stars

Bán đất tại Xã Thắng Lợi - Huyện Văn Giang - Hưng Yên Giá: 3.5 triệu/m² Diện tích: 114m²Xem thêm

Bán đất tại Xã Thắng Lợi - Huyện Văn Giang - Hưng Yên Giá: 3.2 triệu/m²

Người bán Nguyễn Hải Thu

23/07/2018

Bán đất tại Xã Thắng Lợi - Huyện Văn Giang - Hưng Yên Giá: 3...

Bán đất tại Xã Thắng Lợi - Huyện Văn Giang - Hưng Yên Giá: 3.2 triệu/m²
Bán đất tại Xã Thắng Lợi - Huyện Văn Giang - Hưng Yên Giá: 3.2 triệu/m²

Cập nhật 23/07/2018

Lượt xem: 37

Giá: Thỏa thuận - KXĐ

Huyện Văn Giang, Hưng Yên

Loại tin: Đặc biệt Stars

Bán đất tại Xã Thắng Lợi - Huyện Văn Giang - Hưng YênXem thêm

 Bán đất tại Xã Thắng Lợi - Huyện Văn Giang - Hưng Yên Giá: 3.2 triệu/m²  Diện tích: 114m²

Người bán Nguyễn Hải Thu

23/04/2018

Bán đất tại Xã Thắng Lợi - Huyện Văn Giang - Hưng Yên Giá: ...

 Bán đất tại Xã Thắng Lợi - Huyện Văn Giang - Hưng Yên Giá: 3.2 triệu/m²  Diện tích: 114m²
Bán đất tại Xã Thắng Lợi - Huyện Văn Giang - Hưng Yên Giá: 3.2 triệu/m² Diện tích: 114m²

Cập nhật 23/04/2018

Lượt xem: 34

Giá: Thỏa thuận - KXĐ

Huyện Văn Giang, Hưng Yên

Loại tin: Đặc biệt Stars

Bán đất tại Xã Thắng Lợi - Huyện Văn Giang - Hưng Yên Giá: 3.2 triệu/m² Diện tích: 114m²Xem thêm