Bán đất tại Xã Hòa Phong - Huyện Mỹ Hào - Hưng Yên Giá: 700 triệu  Diện tích: 335m²

Người bán Hiền

07/12/2018

Bán đất tại Xã Hòa Phong - Huyện Mỹ Hào - Hưng Yên Giá: 700...

 Bán đất tại Xã Hòa Phong - Huyện Mỹ Hào - Hưng Yên Giá: 700 triệu  Diện tích: 335m²
Bán đất tại Xã Hòa Phong - Huyện Mỹ Hào - Hưng Yên Giá: 700 triệu Diện tích: 335m²

Cập nhật 07/12/2018

Lượt xem: 31

Giá: Thỏa thuận - KXĐ

Huyện Mỹ Hào, Hưng Yên

Loại tin: Đặc biệt Stars

Bán đất tại Xã Hòa Phong - Huyện Mỹ Hào - Hưng Yên Giá: 700 triệu Diện tích: 335m²Xem thêm

: Bán đất tại Xã Hòa Phong - Huyện Mỹ Hào - Hưng Yên Giá: 700 triệu  Diện tích: 335m²

Người bán Hiền

22/08/2018

: Bán đất tại Xã Hòa Phong - Huyện Mỹ Hào - Hưng Yên Giá: 70...

: Bán đất tại Xã Hòa Phong - Huyện Mỹ Hào - Hưng Yên Giá: 700 triệu  Diện tích: 335m²
: Bán đất tại Xã Hòa Phong - Huyện Mỹ Hào - Hưng Yên Giá: 700 triệu Diện tích: 335m²

Cập nhật 22/08/2018

Lượt xem: 39

Giá: Thỏa thuận - KXĐ

Huyện Mỹ Hào, Hưng Yên

Loại tin: Đặc biệt Stars

: Bán đất tại Xã Hòa Phong - Huyện Mỹ Hào - Hưng Yên Giá: 700 triệu Diện tích: 335m²Xem thêm

BÁN ĐẤT DỰ ÁN VÀ KHO XƯỞNG

Người bán Mr Hùng

17/06/2018

BÁN ĐẤT DỰ ÁN VÀ KHO XƯỞNG

BÁN ĐẤT DỰ ÁN VÀ KHO XƯỞNG
BÁN ĐẤT DỰ ÁN VÀ KHO XƯỞNG

Cập nhật 17/06/2018

Lượt xem: 478

Giá: Thỏa thuận - KXĐ

Huyện Mỹ Hào, Hưng Yên

Loại tin: Đặc biệt Stars

Xem thêm