Bán đất tại Xã Dương Quang - Huyện Mỹ Hào - Hưng Yên Giá: 3.5 triệu/m²  Diện tích: 1800m²

Người bán Mr. Luyện

09/06/2018

Bán đất tại Xã Dương Quang - Huyện Mỹ Hào - Hưng Yên Giá: 3...

 Bán đất tại Xã Dương Quang - Huyện Mỹ Hào - Hưng Yên Giá: 3.5 triệu/m²  Diện tích: 1800m²
Bán đất tại Xã Dương Quang - Huyện Mỹ Hào - Hưng Yên Giá: 3.5 triệu/m² Diện tích: 1800m²

Cập nhật 09/06/2018

Lượt xem: 146

Giá: Thỏa thuận - KXĐ

Huyện Mỹ Hào, Hưng Yên

Loại tin: Đặc biệt Stars

Bán đất tại Xã Dương Quang - Huyện Mỹ Hào - Hưng YênXem thêm

: Bán đất tại Xã Dương Quang - Huyện Mỹ Hào - Hưng Yên Diện tích: 874m²

Người bán

26/05/2018

: Bán đất tại Xã Dương Quang - Huyện Mỹ Hào - Hưng Yên Diện ...

: Bán đất tại Xã Dương Quang - Huyện Mỹ Hào - Hưng Yên Diện tích: 874m²
: Bán đất tại Xã Dương Quang - Huyện Mỹ Hào - Hưng Yên Diện tích: 874m²

Cập nhật 26/05/2018

Lượt xem: 123

Giá: Thỏa thuận - KXĐ

Huyện Mỹ Hào, Hưng Yên

Loại tin: Đặc biệt Stars

Bán đất tại Xã Dương Quang - Huyện Mỹ Hào - Hưng YênXem thêm

: Bán đất tại Xã Dương Quang - Huyện Mỹ Hào - Hưng Yên

Người bán

26/05/2018

: Bán đất tại Xã Dương Quang - Huyện Mỹ Hào - Hưng Yên...

: Bán đất tại Xã Dương Quang - Huyện Mỹ Hào - Hưng Yên
: Bán đất tại Xã Dương Quang - Huyện Mỹ Hào - Hưng Yên

Cập nhật 26/05/2018

Lượt xem: 331

Giá: Thỏa thuận - KXĐ

Huyện Mỹ Hào, Hưng Yên

Loại tin: Đặc biệt Stars

Bán đất tại Xã Dương Quang - Huyện Mỹ Hào - Hưng YênXem thêm

 Bán đất tại Xã Dương Quang - Huyện Mỹ Hào - Hưng Yên  Diện tích: 1800m²

Người bán Mr. Luyện

06/04/2018

Bán đất tại Xã Dương Quang - Huyện Mỹ Hào - Hưng Yên Diện ...

 Bán đất tại Xã Dương Quang - Huyện Mỹ Hào - Hưng Yên  Diện tích: 1800m²
Bán đất tại Xã Dương Quang - Huyện Mỹ Hào - Hưng Yên Diện tích: 1800m²

Cập nhật 06/04/2018

Lượt xem: 0

Giá: Thỏa thuận - KXĐ

Huyện Mỹ Hào, Hưng Yên

Loại tin: Đặc biệt Stars

Bán đất tại Xã Dương Quang - Huyện Mỹ Hào - Hưng Yên Giá: 3.5 triệu/m² Diện tích: 1800m²Xem thêm

 Bán đất tại Xã Dương Quang - Huyện Mỹ Hào - Hưng Yên Diện tích: 870m²

Người bán

07/02/2018

Bán đất tại Xã Dương Quang - Huyện Mỹ Hào - Hưng Yên Diện t...

 Bán đất tại Xã Dương Quang - Huyện Mỹ Hào - Hưng Yên Diện tích: 870m²
Bán đất tại Xã Dương Quang - Huyện Mỹ Hào - Hưng Yên Diện tích: 870m²

Cập nhật 07/02/2018

Lượt xem: 122

Giá: Thỏa thuận - KXĐ

Huyện Mỹ Hào, Hưng Yên

Loại tin: Đặc biệt Stars

Bán đất tại Xã Dương Quang - Huyện Mỹ Hào - Hưng YênXem thêm

 Bán đất tại Xã Dương Quang - Huyện Mỹ Hào - Hưng Yên

Người bán 0915564548

02/12/2017

Bán đất tại Xã Dương Quang - Huyện Mỹ Hào - Hưng Yên...

 Bán đất tại Xã Dương Quang - Huyện Mỹ Hào - Hưng Yên
Bán đất tại Xã Dương Quang - Huyện Mỹ Hào - Hưng Yên

Cập nhật 02/12/2017

Lượt xem: 811

Giá: Thỏa thuận - KXĐ

Huyện Mỹ Hào, Hưng Yên

Loại tin: Đặc biệt Stars

Bán đất tại Xã Dương Quang - Huyện Mỹ Hào - Hưng YênXem thêm